Yayın Politikası

Her yayın organı gazeteciliğin evrensel ilkelerine ve meslek ahlakına uymakla mükelleftir. Ararat Ajans da bu konuda gerekli duyarlılığı gösterecektir.

Ararat Ajans ‘sözde değil özde’ bir Ağrı medyası olmayı hedefliyor. Etnik, dini, kültürel, ideolojik aidiyetleri ve sosyal, ekonomik durumları ne olursa olsun bu şehirde yaşayan her vatandaş bu şehrin sahibi. Hiç kimse, hiçbir grup bir diğerinden üstün veya aşağı değil.

Ararat ajans, Ağrıya ve topluma böyle bakacak. Hiç kimseyi, hiçbir toplumsal grubu görmezden gelmeyecek ve Ağrı’nın tek sahibi konumuna yerleştirmeyecek. Ararat Ajans da; Türk de Kürt de, Sünni de Alevi de, inanan da inanmayan da, köylü de şehirli de, tahsilli de tahsilsiz de, beyaz yakalı da mavi yakalı da, işçi de müteşebbis de, öğrenci de öğretmen de kendine yer bulacak.

Toplum, siyasi iktidarı da muhalefeti de Ajans Ararat üzerinden eleştirebilecek, sorgulayabilecek, denetleyebilecek.

Ararat Ajans demokrasinin temel ilkelerine ve kurallarına saygılı olacak. Siyasi aktörlerin varlığını ve meşruiyetini değil, fikirlerini ve icraatlarını toplum adına tartışma konusu yapacak. Dürüst haberciliğe özen gösterecek. Toplumun haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olacak. Hiç kimseye karşı bir silaha dönüşmeyecek. Haber ve yorumlarında kişilik haklarının korunmasına azami saygıyı ve dikkati gösterecek. Kişileri ve aktörleri toptancı değerlendirmelere ve yargılamalara tabi tutmayacak. Her icraatı ve çalışmayı kendi başına ele alacak ve değerlendirecek.

Ararat Ajans bireysel özgürlükleri, ekonomik özgürlükleri de kapsayacak şekilde savunacak. İnsanların seçme ve seçilme hakkını, demokratik yarışı, iktidarların yarışmacı seçimlerle gelip gitmesini adeta kutsayacak. Özgür bireyin mülk güvenliğini, girişim özgürlüğünü gözetecek. Tüketicinin rekabet ve şeffaflık yoluyla korunmasında hassas olacak. Sadece refahın değil aynı zamanda fakirlikle mücadelenin en etkili yolu olarak da ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Ararat Ajans sivil toplum alanlarının devlet tarafından müdahale edilmesine karşı sivil toplumun unsurlarının yanında yer alacak. Devlet otoritesinin hangi gerekçeyle olursa olsun bireylerin özel hayat alanlarını işgal etmesine destek vermeyecek. Sivil toplum büyüdükçe, güçlendikçe Ağrı’nın Türkiye’nin her bakımdan daha iyiye gideceğinin bilincinde olacak.

Ararat Ajans çalışanları kural olarak hediye kabul etmezler ve kesinlikle övgü amaçlı haberler yapmazlar.

Haberlerde gerçeğe uygunluk esastır. Haberlerde gerçeğin tüm boyutlarına, karşıt görüş ve iddialara yer vermek zorunluluktur. İddiaların muhatabı olan kişi ve kurumlardan bilgi ve yanıt almak, alınamıyorsa bunu haberde belirtmek gereklidir. Farklı görüş ve değerlendirmeleri bilmenin temel bir okur hakkı olduğu unutulmamalıdır.

Ararat Ajans çalışanları hazırladıkları haber, röportaj, söyleşi, yorum ya da görüntü konusunda kendi üstleri dışında, haber kaynağı da dahil hiç kimseye bilgi vermek ya da onay almakla yükümlü değildirler.

Özel yaşamın dokunulmazlığı ilkesini ihlal eden yasal ya da yasa dışı elde edilmiş görüntü ve ses kayıtları kamu yararı olmayan durumlarda kesinlikle yayımlanamaz.

Haber kaynaklarının gizliliği esastır. Siyasi otoriteler, yerel aktörler ve güvenlik birimleri talep etse bile kaynağın korunmasından vazgeçilemez. Haber kaynağı ancak kaynağın kendisinin onay verdiği koşullarda açıklanabilir.

Ararat Ajans çalışanları üstleri dışında kimseden işleriyle ilgili talimat almazlar.

Ararat Ajans Ağrı’ya hayırlı olsun.

Yandex.Metrica